FANDOM


Pokahontas 2 - Putovanje u novi svet

Покахонтас 2: Путовање у Нови свет

  • Premiered / Премијера: 2019

Cast / Улоге

Serbian name
Српско име
English name
Енглеско име
Voice
Глас
Покахонтас (говор) Pocahontas (speaking) Jovana Jelovac Cavnić
Јована Јеловац Цавнић
Покахонтас (певање) Pocahontas (singing) Jovana German
Јована Герман
Џон Смит John Smith Nikola Nemešević
Никола Немешевић
Ратклиф Ratcliffe Đorđe David
Ђорђе Давид
Поглавица Powhatan Milan Živadinović
Милан Живадиновић

Others / Остали:

Production / Продукција

  • Lyrics translator / Текстописац: Biljana Brun / Биљана Брун
  • Dubbing company / Синхронизацијска фирма: Livada produkcija / Ливада продукција
  • Recording studio / Студио за снимање: Livada Beograd / Ливада Београд
  • Mixing studio / Студио за микс: Shepperton international
  • Made by / Производња: Disney character voices international, inc.