FANDOM


Pokahontas

Покахонтас

 • There are two Serbian dubs of this movie: official dub from 2019 and TV dub from 2009.
 • Постоје две српске синхронизације овог филма: званична из 2019. и телевизијска из 2009.

Official dub / Званична синх. (2019)

 • Premiered / Премијера: 2019

Cast / Улоге

Serbian name
Српско име
English name
Енглеско име
Voice
Глас
Покахонтас (песме) Pocahontas (singing) Jovana German
Јована Герман
Џон Смит John Smith Nikola Nemešević
Никола Немешевић
Ратклиф Ratcliffe Đorđe David
Ђорђе Давид
Поглавица Powhatan Milan Živadinović
Милан Живадиновић
Вигинс Wiggins Milan Antonić
Милан Антонић

Others / Остали:

Production / Продукција

 • Dub director / Редитељ синхронизације: Marko Misirača / Марко Мисирача
 • Lyrics translator / Текстописац: Biljana Brun / Биљана Брун
 • Dubbing company / Синхронизацијска фирма: Livada produkcija / Ливада продукција
 • Recording studio / Студио за снимање: Livada Beograd / Ливада Београд
 • Mixing studio / Студио за микс: Shepperton international
 • Made by / Производња: Disney character voices international, inc.

TV dub / ТВ синх. (2009)

 • Premiered / Премијера: January / Јануар 4, 2009

Cast / Улоге

Serbian name
Српско име
English name
Енглеско име
Speaking voice
Говорећи глас
Покахонтас Pocahontas Andrijana Oliverić
Андријана Оливерић
Џон Смит John Smith Siniša Ubović
Синиша Убовић
Ратклиф Ratcliffe Branko Jerinić
Бранко Јеринић
Бака Врба Grandmother Willow Jelena Stojiljković
Јелена Стојиљковић
Томас Thomas Marko Marković
Марко Марковић
Поглавица Powhatan Mladen Andrejević
Младен Андрејевић
Накома Nakoma Mariana Aranđelović
Мариана Аранђеловић
Коколум Kocoum Radovan Vujović
Радован Вујовић
Кеката Kekata Branislav Platiša
Бранислав Платиша
Вигинс Wiggins Siniša Ubović
Синиша Убовић
Бен Ben Branislav Platiša
Бранислав Платиша
Лон Lon Radovan Vujović
Радован Вујовић

Songs / Песме

 • Songs weren't dubbed in this dub.
 • Песме нису синхронизоване у овој синхронизацији.

Production / Продукција

 • Dubbing company / Синхронизацијска фирма: Luxor / Луксор
 • Recording studio / Студио за снимање: Loudworks / Лаудворкс
 • Mixing studio / Студио за микс: Loudworks / Лаудворкс
 • Made for / Направљено за: RTS / РТС

Anecdotes / Занимљивости

 • It aired only on TV channel RTS 1.
 • It wasn't released on home video.
 • Ова синхронизација се емитовала само на ТВ каналу РТС 1.
 • Ова синхронизација није објављена на форматима кућног видеа.

Poster gallery / Галерија плаката